Công văn 450/TCHQ-TXNK năm 2023 V/v thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

450/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

03/02/2023

03/02/2023

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 450/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 31/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

Thông tư này quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/20212 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu và phổ biến nội dung Thông tư này đến các doanh nghiệp. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị báo cáo vướng mắc và đề xuất giải pháp để Tổng cục Hải quan trao đổi với Bộ Thông tin và Truyền Thông kịp thời có hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 450/TCHQ-TXNK năm 2023 V/v thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email