Công văn 4408/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Thuế giá trị gia tăng dụng cụ, thiết bị dùng trong nha khoa nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:4408/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:13/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4408/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4408/TCHQ-TXNK
V/v Thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH MTV XNK Đức Hoàng.

(Số 11, ngõ 12, đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18/CV-ĐH ngày 27/08/2021 của Công ty TNHH MTV XNK Đức Hoàng đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của mặt hàng thiết bị và dụng cụ dùng trong nha khoa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng công ty đã nhập khẩu trước ngày 01/8/2021:

Căn cứ điểm l khoản 2 Điều 8 Luật 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng thì: Thiết bị, dụng cụ y tế; bông băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Căn cứ Khoản 2 Điều 6  Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 8/12/2013 của Chính phủ quy định: Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể (không có trang thiết bị y tế).

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về thuế mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản I1 Điểu 10 như sau:

“11. Thiết bị, đụng cụ y tế gầm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, “chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tìm, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cu, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế, Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gôm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cát đê pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mĩ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chỉ dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên đùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đây da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế ”

Căn cứ các quy định trên, các mặt hàng công ty đã nhập khẩu (chỉ tiết nêu tại công văn số 18/CV-ĐH ngày 27/08/2021 của công ty) không được liệt kê tên cụ thể, được xác định là “các dưng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác ”, nếu được Bộ Y tế xác nhận là các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho ‘y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

2. Về thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng công ty đã nhập khâu từ ngày 01/8/2021 đến nay

Căn cứ Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngảy 11/6/2021 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 01/8/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“Thiết bị y tế có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giáy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hỗ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc điện quản lý chuyên ngành của Bộ VY tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đáp ứng các quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuân theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang, thiết bị y tế thuộc điện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV XNK Đức Hoàng được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email