Công văn 4400/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4400/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

13/09/2021

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4400/TCHQ-TXNK
V/v Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8663/HQHP-TXNK ngày 01/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu phụ là doanh nghiệp nội địa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2021 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX phát sinh từ ngày 01/9/2016.

Đối với các trường hợp phát sinh trước ngày 01/9/2016, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định pháp luật về thuế và pháp luật liên quan, đối chiếu hồ sơ nhập khẩu thực tế và tài liệu có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4400/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.