Công văn 4372/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa XNK trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4372/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 10/09/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4372/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 10/09/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4372/TCHQ-GSQL
V/v Đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa XNK trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao; nhiều địa phương trong cả nước đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là như: TPHCM, Bình Dương, Long An,… đã áp dụng một số biện pháp hạn chế cán bộ công chức đến trụ sở cơ quan đến giải quyết công việc (chỉ cho phép 10-15% biên chế), số còn lại phải làm việc trực tuyến. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.

Thực hiện điểm d mục 2 phần II Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid-19; Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí đủ số lượng cần thiết cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan làm việc trong ngày hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các thủ tục quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động thông quan liên tục, kịp thời, đúng quy định. 

2. Đối với các địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và phối hợp với các Sở, ngành liên quan: 

a) Tạo điều kiện cho cơ quan hải quan bố trí đủ số lượng cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện về công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định; tạo điều kiện để cán bộ công chức tuyến đầu được tiêm đủ 02 mũi vắc xin. 

b) Cho phép cán bộ công chức hải quan di chuyển từ nơi cư trú đến các địa điểm làm thủ tục hải quan để thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email