Công văn 4353/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19

Thuộc tính văn bản

Số VB:4353/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:09/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4353/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 09/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4353/TCHQ-TXNK
V/v Nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19
Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:  –   Kính gửi sở công thương TP.HCM

(163 Hai Bà Trưng, Quận 3 TP. Hồ Chí Minh)

-Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3829/SCT-QLTM ngày 7/8/2021, số 3904/SCT-QLTM ngày 14/8/2021 của Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục thông quan và hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế cho lô hàng vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị tài trợ (Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao Điện tử Việt Nam) và đơn vị thực hiện thủ tục thông quan (Công ty cổ phần chuyển phát nhanh YD Nguồn Lực Việt). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua từ nước ngoài, nhập khẩu về để tài trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại điểm 3 công văn 4769/VPCP-KTTH ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ xử lý chung đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu hoặc đã nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Do đó, kiến nghị của Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 3829/SCT-QLTM, số 3904/SCT-QLTM nêu trên sẽ được giải quyết khi Chính phủ ban hành Nghị quyết.

2. Về việc hướng dẫn, hỗ trự doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm…để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có thái độ phiền hà, kéo dài thời gian thông quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và phối hợp thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– P.TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email