Công văn 4346/TCHQ-GSQL V/v giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4346/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 09/09/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4346/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 09/09/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4346/TCHQ-GSQL
V/v giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan
Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan tại kho ngoại quan thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Hải Dương. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hải Dương bố trí đủ công chức tại các kho ngoại quan (khu vực văn phòng hải quan) thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, giám sát hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan, kịp thời giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo đúng quy định; không yêu cầu doanh nghiệp phải đến trụ sở Chi cục Hải quan để xin phê duyệt.

Việc kiểm tra, giám sát hải quan của công chức hải quan tại kho ngoại quan của doanh nghiệp phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (02 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email