Công văn 425/GSQL-GQ2 ngày 17/03/2021 Vv Thanh lý nguyên liệu dư thừa

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

425/GSQL-GQ2

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

17/03/2021

Đã biết

Âu Anh Tuấn

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 425/GSQL-GQ2
V/v thanh lý nguyên liệu thừa
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

Kính Gửi: Công Ty TNHH Goertek Vina.

(Địa chỉ: Lô K-08, Khu Công Nghiệ Quế Võ, Phường Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh ,tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 020321/GTVN ngày 2/3/2021 của Công ty TNHH Goertek Vina trình bày vướng mắc hoạt động thanh lý nguyên liệu dư thừa, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thanh lý nguyên vật liệu theo hình thức bán ra nước ngoài
  • Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định: “Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp úng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật… ”.
  • Khoản 4 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:
    “a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) được thanh lý nguyên liệu, vật tư và hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty bằng việc thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu; điều kiện thanh lý nguyên vật liệu được quy định cụ thể tại điểm c khoản 4 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 nêu trên. Việc thanh lý nguyên vật liệu tồn kho, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 18 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì Công ty không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa và kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

2. Về mã loại hình

Theo hướng dẫn về việc khai mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS ban hành kèm Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, Công ty sử dụng mã loại hình B13 trong trường hợp Công ty xuất khẩu hàng đã nhập khẩu phải trả lại (gồm tái xuất để trả lại cho khách hàng nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan).

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).
CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 425/GSQL-GQ2 ngày 17/03/2021 Vv Thanh lý nguyên liệu dư thừa

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email