Công văn 4141/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv trừ lùi c/o và khai tờ khai 1 lần nhập khẩu nhiều lần

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4141/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

23/08/2021

Đã biết

Đào Duy Tám

Sáng/tối:

   BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4141/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 7113/TCHQ-GSQL  
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 773/HQQB-NV ngày 12/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về vướng mắc của Công ty CP Việt Center khi thực hiện công văn số 7113/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về việc đăng ký tờ khai nhập khẩu

Hiện nay, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa hỗ trợ cho việc kê khai, tính thuê và thông quan hàng hoá trong trường hợp đăng ký hải quan điện tử một lần để xuất khẩu nhiều lần.Do đó, đối với vướng của Công ty CP Việt Center, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 7113/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2020 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai cho từng lần nhập khâu theo đúng số lượng hàng hoá nhập khẩu thực tế được vận chuyên về cửa khẩu đề làm thủ tục nhập khâu hàng hoá. Cơ quan hải quan căn cứ thông tinkhai báo, hỗ sơ hải quan và thực tế hàng hoá được vận chuyển về cửa khẩu thực hiện giải quyết thủ tục hải quan, tính thuế và thu thuế đúng theo quy định của pháp luật. 

2. Về việc sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Trường hợp toàn bộ hàng hóa theo hợp đồng mua bán có chung 01 hóa đơn và được cấp chung 01 C/O. Doanh nghiệp đề nghị được sử dụng chung C/O cho nhiều tờ khai theo từng lần nhập khẩu hàng hóa giống hệt.Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hướng dẫn doanh nghiệp nộp 01 bản chính văn bản đăng ký theo dõi trừ lùi C/O theo mẫu số 02/ĐNTL/GSQL Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BTC (nội dung liên quan đến kho ngoại quan doanh nghiệp không phải khai báo) và nộp 01 bản chính C/O cho Chỉ cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O, lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 03/TDTL/GSQL Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BTC, thực hiện theo dõi trừ lùi đối với lô hàng đã được cấp số tờ khai và giao cho doanh nghiệp kèm bản chụp C/O để làm thủ tục cho các lần nhập khẩu hàng hoá tiếp theo.

Việc tiếp nhận, kiểm tra, theo dõi trừ lùi C/O thực hiện tương tự quy định trừ lùi C/O cho từng lần nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khâu nhiều lần từ kho ngoại quan vào nội địa quy định tại Điều 23 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Việc sử dụng C/O để làm thủ tục trong trường hợp nêu trên được thực hiện trong thời gian có hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá. Chỉ cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, trừ lùi hàng hoá trên C/O và trên Phiếu theo dõi trừ lài theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo lượng hàng thực tế nhập khẩu phù hợp với lượng hàng được cấp trên

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.


Nơi nhận: – Như trên;
– Công ty CP Việt Center (Đ/c: Thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông,huyện Quảng Trạch, tỉnh Qảng Bình)
– Lưu: VT, GSQL (3b).  
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Duy Tám

1. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ chưa hổ trợ cho việc kê khai, tính thuế và thông quan hàng hóa trong trường hợp đăng ký tk hải quan điện tử 1 lần để XNK nhiều lần
2. Trừ lùi CO nếu 1 c/o dùng để nhập khẩu nhiều lần

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4141/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv trừ lùi c/o và khai tờ khai 1 lần nhập khẩu nhiều lần

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email