Công văn 406/XNK-XXHH năm 2021 Vv gian lận theo tiêu chí XX tính tỷ lệ phần trăm giá trị theo công thức gián tiếp

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

406/XNK-XXHH

Công văn

Bộ Công Thương

11/06/2021

Đã biết

Nguyễn Cẩm Trang

Sáng/tối:
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUÂT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 406/XNK-XXHH
V/v cảnh báo gian lận xuất xứ hàng hóa
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Các Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương nhận được công văn số 3707/TCHQ-KTSTQ ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính cảnh báo thủ đoạn gian lận xuất xử hàng hóa đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo tiêu chí tỷ lệ phần trăm giá trị.

Theo đó, các doanh nghiệp có thể lợi dụng sơ hở của pháp luật, khai báo đơn giá cao trên tờ khai xuất khẩu để hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ khi đề nghị cấp C/O theo tiêu chí xuất xứ tính tỷ lệ phần trăm giá trị theo công thức gián tiếp quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xử hàng hóa ngảy 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương.

Để phòng chống gian lận xuất xứ và đảm bảo hàng hóa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được hưởng ưu đãi thuế quan, Cục Xuất nhập khâu đề nghị các cơ quan, tổ chức được ủy quyển cấp C/O tăng cường kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O với tiêu chí tỷ lệ phần trăm giá trị. Cụ thể, kiểm tra việc kê khai chi phí nguyên liệu và các chỉ phí liên quan đến sản xuất tại bảng kê khai tiêu chí hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục VII và Phụ lục VIII Thông tư số 05/2018/TT-BCT nêu trên nhằm kịp thời nắm bất, phát hiện và báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu những trường hợp nghỉ vấn gian lận.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c)
Cục Trưởng ( để b/c)
Lưu: VT, XXHH  minhptq.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Trang
 
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 406/XNK-XXHH năm 2021 Vv gian lận theo tiêu chí XX tính tỷ lệ phần trăm giá trị theo công thức gián tiếp

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.