Công văn 3506/TCHQ-TXNK năm 2022 thuế giá trị gia tăng mặt hàng chè xanh

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3506/TCHQ-TXNK

Thông tư

Văn bản Hải Quan

24/08/2022

Đã biết

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3506/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng chè xanh
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG.
(s 14/2 ngõ 252/16 phố Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số CV/TLG/08 ngày 29/9/2021 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng “chè xanh (đã sấy khô), chưa  men, đã nghiền vụn, chưa đóng gói bán l, hàng không thuộc danh mục cites…”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Sn phm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sn nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sn phẩm khác hoặc ch qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bt bán ra và  khâu nhập khẩu” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Đối với các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“1. Sn phẩm trồng trọt (bao gồm cả sn phẩm rng trồng), chăn nuôi, thủy sn, hi sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc ch qua sơ chế thông thường của t chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và  khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bo qun bằng khí sunfuro, bảo qun theo phương thức cho hóa cht đ tránh thi rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo qun khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định hình thức “nghiền vụn” là một loại hình sơ chế. Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG nhập khẩu mặt hàng “chè xanh (đã sấy khô), chưa ủ men, đã nghiền vụn, chưa đóng gói bán lẻ, hàng không thuộc danh mục cites…” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Logistics TLG biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Vụ CST, Vụ PC, Tổng cục Thuế;
– Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để th/h);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3506/TCHQ-TXNK năm 2022 thuế giá trị gia tăng mặt hàng chè xanh

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.