Công văn 3454/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3454/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

15/07/2021

Đã biết

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3454/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 576/HQQT-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo thông tin hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ hồ sơ liên quan, thực hiện điều tra, xác minh thông tin, xác định hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng là vi phạm hành chính hay hình sự để phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trường hợp Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng được phép thông quan phần hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đáp ứng quy định của pháp luật thì hướng dẫn doanh nghiệp khai bổ sung sau thông quan tờ khai số 103780150611/A11 chỉ bao gồm lượng hàng hóa được phép thông quan. Việc khai bổ sung thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào thông tin khai bổ sung tờ khai, trường hợp đủ cơ sở xác định nội dung khai bổ sung là phù hợp thì xem xét giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3454/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.