Công văn 3402/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3402/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

16/08/2022

Đã biết

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3402/TCHQ-GSQL
V/v mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyn cánh quạt điện gió
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 775/HQQB-NV ngày 28/7/2022 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc áp mã loại hình đối với mặt hàng khung bằng thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mã loại hình ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan được phân loại và sắp xếp tùy theo mục đích xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, nếu hàng hóa nhập khẩu với mục đích sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì đăng ký theo mã loại hình G13, nếu nhập khẩu với mục đích phục vụ dự án có thời hạn thì đăng ký theo mã loại hình G12.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ quy định tại Điều 49, Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2018 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22, khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, đối chiếu với hồ sơ khai báo của doanh nghiệp và thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã loại hình hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TI. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3402/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email