Công văn 3278/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3278/TCHQ-PC

Công văn

Văn bản Hải Quan

08/08/2022

08/08/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3278/TCHQ-PC
V/v vướng mc xử phạt vi phạm hành chính
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 25/04/2021), các văn bản của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai và nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp nội địa.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3, khoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu không đủ điều kiện để được áp dụng chính sách không chịu thuế GTGT như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, nhập khẩu từ khu phi thuế quan.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp: “Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai thuế, tính thuế; không khai thuế hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế”.

Việc khai bổ sung và nộp thuế GTGT đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ trong trường hợp này không thuộc trường hợp quy định không xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 6 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Yêu cầu đơn vị căn cứ các văn bản dẫn trên và hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3, Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Tổng cục Hải quan trả lời để các Cục Hải quan biết, thực hiện, báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Pháp chế)./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế XNK, Cục KTSTQ (để biết);
– Cục HQ Hà Nam Ninh (thay trả lời CV số
3499/HQHNN-NV ngày 24/12/2021);
– Cục HQ TP Cần Thơ (thay trả lời CV số
68/HQCT-CBL ngày 11/01/2022);
– Cục HQ tỉnh Tây Ninh (thay trả lời CV số
5461/HQTN-CBL ngày 29/12/2021);
– Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thay trả lời
CV số 861/HQBRVT-CBL&XLVP ngày 22/4/2022);
– Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (thay trả lời CV
số 1398/HQBD-TXNK ngày 29/6/2022);
– Lưu: VT, PC (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân 
Thành

Việc khai bổ sung và nộp thuế GTGT đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ trong trường hợp này không thuộc trường hợp quy định không xử phạt vi phạm hành chính

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3278/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.