Công văn 2880/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v thủ tục hải quan nhập khẩu mật mã dân sự

Thuộc tính văn bản

Số VB:2880/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:13/07/2022
Ngày HL:13/07/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 2880/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/07/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2880/TCHQ-GSQL
V/v Kiến nghị đơn giản hoá
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2022

 Kính gửi: Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF)

(Địa chỉ: Tầng 3B, Tòa Horison, số 40 Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số VBF051122 ngày 11/5/2022 của VBF về kiến nghị đơn giản hóa thủ tục xin Giấy phép kinh doanh, Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và cho phép tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các vướng mắc, kiến nghị của VBF chủ yếu liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý chuyên ngành là Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Công Thương, với vai trò là cơ quan thực thi, Tổng cục Hải quan xin ghi nhận các kiến nghị của VBF tại công văn số VBF051122 nêu trên và sẽ có ý kiến tham gia khi có yêu cầu phối hợp của Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Công Thương.

2. Về quy trình thông quan đối với sản phẩm mật mã dân sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015 thì “khi xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.”

Theo quy định tại Điều 16 và khoản 2 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 06/9/2018) thì: “Trường hợp giấy phép sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu thì khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên, căn cứ giấy phép bản chỉnh dưới dạng giấy do người khai hải quan nộp hoặc thông tin giấy phép trên tờ khai hải quan đối với trường hợp được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cập nhật thông tin giấy phép vào hệ thống xử lý dữ liệu điện từ hải quan để theo dõi, trừ lùi số lượng, trọng lượng trên giấy phép tương ứng với từng lần xuất khẩu, nhập khẩu)”.

Do thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự chưa được triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, nên khi làm thủ tục hải quan doanh nghiệp phải nộp bản chính giấy phép do Ban cơ yếu Chính phủ cấp cho lần xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên để được cơ quan hải quan thực hiện theo dõi trừ lùi trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) biết, phối hợp thực hiện.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b)



KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG





Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com