Công văn 275/GSQL-GQ1 ngày 19/02/2021 V/v nhập khẩu hạt Chia từ Bolivia

Thuộc tính văn bản

Số VB:275/GSQL-GQ1
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:19/02/2021
Hiệu lực:19/02/2021
Người ký:Trần Đức Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 275/GSQL-GQ1 do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 19/02/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Dương Ý tưởng

Trả lời công văn số 01-2021 ngày 27/01/2021 của Công ty về việc xin hướng dẫn về việc nhập khẩu hạt Chia từ Bolivia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thì các loại hạt đã hoặc chưa chế biến thuộc nhóm sản phẩm “Nông sản thực phẩm khác” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, khi nhập khẩu phải nộp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” do cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giao hoặc chỉ định (áp dụng đối với trường hợp nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt và phương thức kiểm tra thông thường).

Căn cứ quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014, Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc thực vật thuộc đối tượng phải kiểm dịch khi nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP dẫn trên thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan có thẩm quyền quyết định quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức, cá nhân được phép xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam. Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức, cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm này được cập nhật trên website của Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là Bộ chuyên ngành quản lý đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết

công văn 275/GSQL-GQ1

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email