Công văn 2425/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Thuộc tính văn bản

Số VB:2425/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:21/06/2022
Ngày HL:21/06/2022
Người ký:Lưu Mạnh Tưởng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 2425/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 21/06/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2425/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Đỉnh Vàng.
(Đ/c số 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đông Hải, Q.Hải An, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 954/PC-VPCP ngày 24/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 86/CV-ĐV ngày 18/5/2022 của Công ty TNHH Đỉnh Vàng đến Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành, trả lời cho doanh nghiệp được biết. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Đỉnh Vàng về đề nghị xem xét giảm thuế đối với hàng hóa vật tư bị thiệt hại do hỏa hoạn, ngày 6/4/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1194/TCHQ-TXNK để hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng thực hiện (đính kèm).

Đề nghị Công ty TNHH Đỉnh Vàng nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1194/TCHQ-TXNK để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để th/hiện);
– Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com