Công văn 2307/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v CTCNXXHH thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2307/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

14/06/2022

14/06/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2307/TCHQ-GSQL
V/v CTCNXXHH thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1132/HQTPHCM-GSQL ngày 26/5/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP; căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC thì cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu phát hành với điều kiện phải đáp ứng quy định tại các Hiệp định thương mại tự do tương ứng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2307/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v CTCNXXHH thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.