Công văn 2105/HQBD-TXNK năm 2021 V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ

Thuộc tính văn bản

Số VB:2105/HQBD-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:16/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Nguyễn Trường Giang
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đề nghị các Chi cục tổ chức quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4360/TCHQ- TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2105/HQBD-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 16/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  2105 /HQBD-TXNK
V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ
Bình Dương, ngày 16   tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu)

Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2080/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời với các sản phẩm trên có xuất xứ Ấn Độ là 54,90%; In-đô-nê-xi-a là 21,94%; Ma-lai-xi-a là 21,23%. Mức thuế trên với Trung Quốc quy định theo từng loại sản phẩm, thấp nhất là 3,44% và cao nhất là 17,45%. Mức thuế trên có thời hạn áp dụng là 120 ngày, kể từ ngày 03/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (trừ các trường hợp khác theo quy định pháp luật).

Để có cơ sở xác định xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá, Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đề nghị các Chi cục tổ chức quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4360/TCHQ- TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi.

Qua triển khai một số doanh nghiệp trên địa bàn có phát sinh vướng mắc đối với các trường hợp nhập khẩu tại chỗ (loại hình A12 dùng để sản xuất xuất khẩu) từ doanh nghiệp đối tác nhập sản xuất xuất khẩu (theo loại hình E31) và mở tờ khai xuất tại chỗ (theo loại hình E62) các mặt hàng sợi.

Theo quan điểm doanh nghiệp các mặt hàng sợi này đã qua quá trình sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu tại chỗ nên không thuộc đối tượng điều chỉnh Quyết định 2080/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ Công Thương nên không cần xuất trình phải C/O để cơ quan hải quan kiểm tra và không thuộc đối tượng phải chịu thuế chống bán phá giá.

Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận thấy do Quyết định 2080/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ Công Thương và công văn 4360/TCHQ- TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan không loại trừ các trường hợp nhập khẩu tại chỗ.

Kiến nghị:

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiến nghị Tổng cục Hải quan có trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương hướng dẫn giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp nhập khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian chờ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tạm thời đề nghị các Chi cục trực thuộc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) được biết và hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
Như trên;
Các Chi cục (để t/h);
Website Cục (để c/k);
Lưu: VT, TXNK (02b).
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG          

Nguyễn Trường Giang

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email