Công văn 200/GSQL-GQ3 ngày 28/01/2021 V/v Tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị của doanh nghiệp làm dịch vụ sửa chữa

Thuộc tính văn bản

Số VB:200/GSQL-GQ3
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:28/01/2021
Hiệu lực:28/01/2021
Người ký:Nguyễn Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 200/GSQL-GQ3 do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 28/01/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Trả lời công văn số 2012 ngày 23/12/2020 về thủ tục hải quan tạm xuất tái nhập máy móc, thiết bị của doanh nghiệp làm dịch vụ sửa chữa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc tạm xuất tái nhập phụ tùng, máy móc để sửa chữa của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa để sửa chữa: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, điểm đ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và hoạt động thực tế, hợp đồng sửa chữa để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

2. Về việc tạm xuất tái nhập máy móc, thiết bị không thuộc sở hữu của Công ty ra nước ngoài để sửa chữa:

– Về chính sách quản lý: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

– Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2028 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

– Về người khai hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email