Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1798/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

19/05/2022

19/05/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1798/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty CP May Phương Đông
(S 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không đề số, ngày của Công ty CP May Phương Đông đề nghị xem xét bỏ nội dung hướng dẫn về việc hàng hóa nhập khẩu tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa theo chỉ định của bên đối tác nước ngoài để sản xuất xuất khẩu phải kê khai, nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng tại công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại STT 31 Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 hướng dẫn. Đề nghị Công ty căn cứ công văn hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP May Phương Đông biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để bc);
– Lưu: VT, TXNK-CST (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email