Công văn 1503/TCHQ-GSQL ngày 02/04/2021 V/v Triển khai thực hiện Khai báo, Tiếp nhận, Kiểm tra, Xác nhận, Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Thuộc tính văn bản

Số VB:1503/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:02/04/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 1503/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 02/04/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TCHQ đã nâng cấp hệ thống thông tin để cung cấp các chức năng phục vụ việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận BẢN KÊ THÔNG TIN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa.

TCHQ yêu cầu các cục hải quan tỉnh biên giới đất hướng dẫn người khai thực hiện khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a – Phân hệ dành cho doanh nghiệp (địa chỉ https://pus.customs.gov.vn ) tại chức năng người khai hải quan thực hiện việc khai báo Bảng kê thông tin hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố thì yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai theo mẫu Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (BKTTHH/2021/NK) kèm theo công văn này và thay thế Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 và công văn 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan.Công chức hải quan được giao nhiệm vụ thực hiện phê duyệt thông tin khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu của người khai hải quan trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a-Phân hệ dành cho cơ quan hải quan.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố, cơ quan Hải quan thực hiện tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu dưới dạng bản giấy…

TCHQ yêu cầu các cục hải quan tinh, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo – nộp trực tuyến Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Cho phép người khai thực hiện song song việc khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên hồ sơ giấy hoặc bản điện tử trên Dịch vụ công trực tuyến HQ36a từ ngày 3/4/2021. Sau ngày 15/4/2021, cơ quan Hải quan chỉ tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do người khai hải quan nộp trực tuyến trên Dịch vụ công trực tuyến HQ36a

Bên cạnh đó, TCHQ cũng hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai số quản lý hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu và tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng quá cảnh, hàng chuyển cửa khẩu vận chuyển qua biên giới đất liền và hướng dẫn xác nhận hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu và giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho, bãi địa điểm tại khu vực cửa khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử…

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 yêu cầu các cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật về thuế và các quy định khác có liên quan, tập trung vào một số nội dụng:

Khai báo thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam;

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng bách hóa, hàng tiêu dùng nhập khẩu; quản lý giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh và kinh doanh tạm nhập – tái xuất.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email