Công văn 1503/TCHQ-GSQL ngày 02/04/2021 V/v Triển khai thực hiện Khai báo, Tiếp nhận, Kiểm tra, Xác nhận, Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1503/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

02/04/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:

TCHQ đã nâng cấp hệ thống thông tin để cung cấp các chức năng phục vụ việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận BẢN KÊ THÔNG TIN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa.

TCHQ yêu cầu các cục hải quan tỉnh biên giới đất hướng dẫn người khai thực hiện khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a – Phân hệ dành cho doanh nghiệp (địa chỉ https://pus.customs.gov.vn ) tại chức năng người khai hải quan thực hiện việc khai báo Bảng kê thông tin hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố thì yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai theo mẫu Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (BKTTHH/2021/NK) kèm theo công văn này và thay thế Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 và công văn 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan.Công chức hải quan được giao nhiệm vụ thực hiện phê duyệt thông tin khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu của người khai hải quan trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a-Phân hệ dành cho cơ quan hải quan.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố, cơ quan Hải quan thực hiện tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu dưới dạng bản giấy…

TCHQ yêu cầu các cục hải quan tinh, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo – nộp trực tuyến Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a.

Cho phép người khai thực hiện song song việc khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên hồ sơ giấy hoặc bản điện tử trên Dịch vụ công trực tuyến HQ36a từ ngày 3/4/2021. Sau ngày 15/4/2021, cơ quan Hải quan chỉ tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do người khai hải quan nộp trực tuyến trên Dịch vụ công trực tuyến HQ36a

Bên cạnh đó, TCHQ cũng hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai số quản lý hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu và tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng quá cảnh, hàng chuyển cửa khẩu vận chuyển qua biên giới đất liền và hướng dẫn xác nhận hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu và giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho, bãi địa điểm tại khu vực cửa khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử…

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 yêu cầu các cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật về thuế và các quy định khác có liên quan, tập trung vào một số nội dụng:

Khai báo thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam;

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng bách hóa, hàng tiêu dùng nhập khẩu; quản lý giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh và kinh doanh tạm nhập – tái xuất.

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1503/TCHQ-GSQL ngày 02/04/2021 V/v Triển khai thực hiện Khai báo, Tiếp nhận, Kiểm tra, Xác nhận, Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)