Công văn 1500/TCHQ-TXNK 2023 xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1500/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

04/04/2023

04/04/2023

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1500/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế TTĐB
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư A&B.
(Địa chỉ: Số 45 Phố Nguyễn Sơn, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 23-01 ngày 15/2/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư A&B về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia xuất khẩu sau đó tái nhập trở lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định mặt hàng bia thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng không chịu thuế TTĐB: “Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng bia của Công ty Cổ phần Đầu tư A&B đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất tái nhập quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 nên không thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB. Do đó, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế TTĐB khi tái nhập khẩu hàng hóa trở lại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Đầu tư A&B được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

mặt hàng bia của Công ty Cổ phần Đầu tư A&B đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất tái nhập quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 nên không thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1500/TCHQ-TXNK 2023 xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.