Công văn 1196/TCHQ-TXNK năm 2023 mã số hàng hóa

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1196/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

17/03/2023

17/03/2023

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1196/TCHQ-TXNK
V/v mã số hàng hóa
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn.
(Đ/c: Số 208 – đại lộ Hùng Vương – thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1241/BSR-KD ngày 6/03/2023 của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đề nghị xác định mã số đối với các nguyên liệu phối trộn xăng “Xylene, Alkylate, C9C10”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng công ty đề nghị xác định mã số liên quan đến các nhóm hàng sau:

Nội dung Chú giải 2 Chương 27:

“2. Trong nhóm 27.10, khái niệm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum không chỉ bao gồm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bi-tum mà còn bao gồm các loại đầu tương tự, cũng như loại dầu khác chủ yếu chứa hn hợp hydrocarbon chưa no, thu được bằng quá trình bất kỳ, với điều kiện trọng lượng cấu tử không thơm cao hơn cấu tử thơm.

Nhóm 27.07 “Dầu và các sản phm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm”

Tham khảo Chú giải Chi tiết HS nhóm 27.07 thì:

Nhóm này bao gồm các loại dầu và các sản phẩm nêu trên, đã tinh chế hoặc dạng thô. Nhưng nhóm này loại trừ các hợp chất đã xác định về mặt hóa học riêng biệt ở trạng thái tinh khiết hoặc tinh khiết cho mục đích thương mại, thu được bằng cách tiếp tục chưng cất phân đoạn hoặc bằng các quá trình chế biến dầu hắc in khác (Chương 29). Đối với benzene, toluene, xylene, naphthalene, anthracene, phenol, cresols, xylenols, pyridine và một số dn xut của pyridine, có các tiêu chuẩn độ tinh khiết đặc trưng được chỉ dẫn trong các phần thích ứng của chú giải nhóm 29.02 và 29.07 và 29.33.”

Nhóm 27.10 “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.”

Tuy nhiên, do công văn của Công ty chỉ nêu tên hàng hóa và mục đích sử dụng, không có tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số HS hàng hóa. Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế và đối chiếu với các nội dung hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa, trường hợp công ty có nhu cầu xác định trước mã số HS cho hàng hóa xuất nhập khẩu, đề nghị công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-PL (Uyên) (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
 CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1196/TCHQ-TXNK năm 2023 mã số hàng hóa

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email