Sáng/tối:

Kính gửi: Hải quan các tỉnh, thành phố

Công văn 1062/TCHQ-GSQL ngày 08/03/2021 V/v Sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines.

Trên cơ sở công hàm không số ngày 23/02/2021 của Hải quan Philippines và thông báo của Ban Thư ký ASEAN liên quan đến việc sử dụng C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương thì “Cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D được cấp trước ngày 21 tháng 12 năm 2020 theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT”.

Tuy nhiên, Hải quan Philippines thông báo do thủ tục hành chính nên cơ quan hải quan của Philippines chưa in được C/O mẫu mới và tiếp tục sử dụng mẫu C/O cũ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT đến ngày 31/7/2021.

Theo đó, đối với C/O mẫu D do Philippines cấp, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu cũ đến ngày 31/7/2021.

Công văn 1062/TCHQ-GSQL ngày 08/03/2021 V/v Sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1062/TCHQ-GSQL

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

08/03/2021

08/03/2021

Mai Xuân Thành

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 1062/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 08/03/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận