Công văn 1062/TCHQ-GSQL ngày 08/03/2021 V/v Sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 1062/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB: 08/03/2021
Ngày HL: 08/03/2021
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1062/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 08/03/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Kính gửi: Hải quan các tỉnh, thành phố

Công văn 1062/TCHQ-GSQL ngày 08/03/2021 V/v Sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines.

Trên cơ sở công hàm không số ngày 23/02/2021 của Hải quan Philippines và thông báo của Ban Thư ký ASEAN liên quan đến việc sử dụng C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương thì “Cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D được cấp trước ngày 21 tháng 12 năm 2020 theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT”.

Tuy nhiên, Hải quan Philippines thông báo do thủ tục hành chính nên cơ quan hải quan của Philippines chưa in được C/O mẫu mới và tiếp tục sử dụng mẫu C/O cũ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT đến ngày 31/7/2021.

Theo đó, đối với C/O mẫu D do Philippines cấp, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu cũ đến ngày 31/7/2021.

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email