Công văn 1062/TCHQ-GSQL ngày 08/03/2021 V/v Sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines

Thuộc tính văn bản

Số VB:1062/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:08/03/2021
Hiệu lực:08/03/2021
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 1062/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 08/03/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Kính gửi: Hải quan các tỉnh, thành phố

Công văn 1062/TCHQ-GSQL ngày 08/03/2021 V/v Sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines.

Trên cơ sở công hàm không số ngày 23/02/2021 của Hải quan Philippines và thông báo của Ban Thư ký ASEAN liên quan đến việc sử dụng C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương thì “Cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D được cấp trước ngày 21 tháng 12 năm 2020 theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT”.

Tuy nhiên, Hải quan Philippines thông báo do thủ tục hành chính nên cơ quan hải quan của Philippines chưa in được C/O mẫu mới và tiếp tục sử dụng mẫu C/O cũ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT đến ngày 31/7/2021.

Theo đó, đối với C/O mẫu D do Philippines cấp, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu cũ đến ngày 31/7/2021.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email