Công văn 1008/TCHQ-TXNK năm 2022 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:1008/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:24/03/2022
Hiệu lực:24/03/2022
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 1008/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 24/03/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1008/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần nội thất AKA.
(Khu TMDV Hồ Bán Nguyệt, Lô CR03, số 111 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03.2022/AKA ngày 10/3/2022 của Công ty Cổ phần nội thất AKA đề nghị hướng dẫn mã HS, thuế GTGT khâu nhập khẩu mặt hàng sản phẩm chai thủy tinh và thuế GTGT mặt hàng đèn bàn, đèn cây, đèn treo tường treo trần nhà, trang trí theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa mặt hàng chai thủy tinh:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính;

Nhóm 70.13 bao gồm các hàng hóa có mô tả “Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18)”

Đối chiếu thông tin Công ty cung cấp cho hàng hóa, trường hợp mặt hàng là đồ trang trí nội thất hoặc dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18) thì phù hợp thuộc nhóm 70.13.

Tuy nhiên, tại công văn số 03.2022/AKA ngày 10/3/2020, Công ty chỉ cung cấp thông tin là Sản phẩm chai thủy tinh đựng tinh dầu hỗn hợp không chiết xuất từ thực vật, dùng để trang trí và làm thơm phòng, không kèm hình ảnh hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện thành phần, cấu tạo, công dụng,…cho hàng hóa. Do vậy, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để áp mã số cho hàng hóa mà Công ty đề nghị.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu liên quan để xác định bản chất mặt hàng nhập khẩu, đối chiếu với mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định, khai báo mã số phù hợp và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc áp dụng thuế GTGT:

Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 642/TCHQ-TXNK và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần nội thất AKA biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email