Công văn 07/TCHQ-TXNK V/v xét giảm giá hàng nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

07/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

03/01/2023

03/01/2023

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 07/TCHQ-TXNK
V/v xét gim giá hàng nhập khu
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi.
(Đ/c: S 6 Hòa Mã, phưng PhĐình Hổ, qun Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề ngày 16/12/2022 của Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi đề nghị xem xét giảm giá hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét giảm giá.

Qua xem xét hồ sơ do Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi gửi kèm và đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục hải quan nhận thấy:

1. Về điều kiện giảm giá:

– Tại Hợp đồng số 67-22/VICTORY/HIOKI Công ty được đối tác giảm giá trực tiếp 14% cho 2 mặt hàng là Thiết bị đo, ghi và phân tích chất lượng điện, model PQ3198-94, xuất xứ Nhật Bản, số lượng 1 chiếc và mặt hàng Đầu đo dòng điện dạng kìm của thiết bị đo điện code CT7742, xuất xứ Nhật Bản, số lượng 1 chiếc.

Như vậy, khoản đề nghị giảm giá của Công ty không thuộc một trong các loại giảm giá được quy định tại tiết d.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

– Phương thức thanh toán: Tại Hợp đồng số 67-22/VICTORY/HIOKI quy định điều khoản thanh toán là TT. Do vậy, phương thức thanh toán không đáp ứng điều kiện quy định tại tiết d.1.4 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu thuộc hợp đồng mua bán).

2. Về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

Không có Bảng công bố giảm giá của người bán theo quy định tại điểm d.2 khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Từ các lý do nêu trên, khoản giảm giá cho 2 mặt hàng là Thiết bị đo, ghi và phân tích chất lượng điện, model PQ3198-94, xuất xứ Nhật Bản nhập khẩu tại tờ khai số 105040362120/A11 ngày 18/10/2022 và mặt hàng Đầu đo dòng điện dạng kìm của thiết bị đo điện code CT7742, xuất xứ Nhật Bản nhập khẩu tại tờ khai số 105102870830/A11 ngày 17/11/2022 không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Hằng B – 3b).
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 07/TCHQ-TXNK V/v xét giảm giá hàng nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email