Tổng hợp văn bản xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ__________Số: 5435/TCT-CSV/v thuế GTGT. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc__________________Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023 Kính gửi: Công ty TNHH…

Chiều 30-11, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ kiện hành chính giữa người khởi kiện là Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ đường Di…

Hai lô sầu riêng và ớt của Việt Nam qua tới Nhật bị buộc tiêu hủy trong tháng 10 do tồn dư hóa chất vượt tiêu chuẩn cho phép. Tham…

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 12/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2022 LUẬT…

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 59/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA…

Nhận tin qua Email

Newsletter Form (#7)