Tổng hợp văn bản xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 33/2023/TT-BTCHà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ…

  Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 “Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng…

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 676/GSQL-GQ2V/v hướng dẫn thủ tục hải quan Hà Nội,…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 14/2023/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023 QUYẾT…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 13/2023/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BAN…

1/ hàng hoá phải xin giấy phép do Bộ Công thương quản lý STT Hàng hóa nhập khẩu Hình thức quản lý 1 Hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu…

1/ Nội dung được phép sửa đổi sau khi cấp công bố Nếu kết quả công bố thực phẩm chức năng có sự sai sót các nội dung dưới đây…

Thời gian qua khi làm thủ tục hải quan một số sản phẩm đặc chủng như : +nước sạch + thiết bị nông nghiệp + dụng cụ y tế +…

Em là sinh viên qtkd, cho em hỏi cách để viết thời hạn kể từ ngày ký chấp nhận hối phiếu/ ký phát hối phiếu được ghi trên hối phiếu…

(Cập nhật đến tháng 01/2022) được xếp theo thứ tự bảng chữ cái đầu của tên nướcA Afghanistan Algeria Angola Argentina Australia Austria_export Austria_re_export Azerbaijan_export Azerbaijan_re-export BBangladesh Belise Belgium- export…