Hỏi thủ tục hải quan Nhập khẩu máy phân tích nước tiểu

Doanh nghiệp tôi nhập khẩu máy phân tích nước tiểu thì có phải xin giấy phép nhập khẩu của BYT không?

2 bình luận về “Hỏi thủ tục hải quan Nhập khẩu máy phân tích nước tiểu”

 1. BQT có 1 vài ý kiến thế này:

  Máy phân tích nước tiểu” thuộc mục 74 “DANH MỤC TRANG THIÉT BỊ Y TẾ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM” ban hành kèm theo Thông tư sổ 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Mã HS tham khảo: 90278030)

  Danh mục trên bao gồm các mặt hàng đã được xác định là trang thiết bị y tế và quản lý theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngàv 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế và các vãn bản quy phạm pháp luật khác về trang thiết bị y tế

  Các trường hợp trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu thực hiện theo Điều 42 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

  Trả lời

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email