Phản Hồi về: Cơ quan làm kiểm tra an toàn thực phẩm

forum Hàng hóa – Chính sách Kiểm tra chuyên ngành Cơ quan làm kiểm tra an toàn thực phẩm Phản Hồi về: Cơ quan làm kiểm tra an toàn thực phẩm

#4972
Admin
Quản lý

đó là việc cắt giảm kiểm tra chuyên ngành của BCT cho 1 số sản phẩm
nếu trong 1182 ko có thì ko cần làm ATTP nha bạn

Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Nhận bài viết qua Email