Nhập khẩu 3 bên

OAG (Bên A) là đại diện phân phối cho một nhà sản xuất tại Mỹ (Bên B), OAG muốn bán hàng cho một công ty Việt Nam (Bên C). Do thuộc đối tượng được ưu đãi về thuế và có chức năng vận chuyển hàng hóa do đó Bên C muốn mua hàng của Bên A với điều kiện giao hàng tại kho của Bên B, Bên C sẽ nhận hàng và tự làm các thủ tục xuất, nhập lô hàng đó về Việt Nam để phục vụ sản xuất của Bên C tại Việt Nam. Giải đáp giúp tình huống bán hàng như trên có thực hiện được không? Về thủ tục hải quan cần xử lý như thế nào cho đúng?

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email